ชื่อไทย : เหลืองชัชวาลย์
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ : Anikab/ Bejuco Edmurcielago/ Mano de Lagarija
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Macfadyena unguis-cati (L.) A.H.Gentry
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดเล็ก มักเลื้อยพันต้นไม้ใหญ่ เลื้อยเกาะโดยใช้มือพันที่ปลายแยกเป็น 3 แฉก คล้ายเล็บแมว
ใบ :
เดี่ยว ออกตรงข้ามรูปไข่แคบ ขนาด 2-6 x 5-16 ซม. ปลายใบแหลมแผ่นใบบาง ใต้ใบหยาบ
ดอก :
ดอกรูปแตร กลีบดอกสีเหลือง เส้นดอกบริเวณโคนกลีบสีส้ม โคนกลีบเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ ออกเป็นช่อกระจุก 1-15 ดอก เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 6-8 ซม.
ผล :
ระยะติดดอก - ผล : ติดดอกตลอดทั้งปี
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด เม็กซิโก และหมู่เกาะอินดีสตะวันตกถึงอาร์เจนตินา

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกเป็นไม้ประดับซุ้มไม้เลื้อยขนาดเล็ก

การปลูกและการขยายพันธุ์ :

แสงแดดจัด

ปักชำ

รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554